-Ах, колко беше хубаво, Пешо!
-Аз не съм Пешо, а Иван!
-Как, нима днес е вторник?!