-Марийке! Сега ще трябва да попълниш IQ тест.
-Какво е IQ?
-Тестът е завършен. Благодаря ти.