Една дама отишла да навести болната си майка. Обезпокоена, тя звъни на прислужницата си:
-Надявам се, че мъжът ми не се е възползвал от отсъствието ми, за да не нощува вкъщи?
-Не, не, госпожо - отговаря момичето - мога да ви се закълна в това. Впрочем след тази корида, която устрои в моята стая, не знам откъде ще намери сили да се занимава с любов и навън.